Advokatene

Knut-Johan Onarheim
Advokat og partner

Knut-Johan Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene forretnings- og selskapsrett, styrearbeid, arverett, familierett / barnefordeling, sosial- og barnevernrett, fremmed- og flyktningerett, arbeidsrett og konkurs- og skifterett. Han er også godkjent mekler.

 
E-post: kjo@bergensadvokatene.com

 
Carl Hartwig
Advokat og partner

Carl Hartwig arbeider hovedsakelig innenfor områdene strafferett, arverett, familierett / barnefordeling, skifterett, sosial- og barnevernrett og bistand til voldsofre

 
E-post: chart@bergensadvokatene.com

 

Anne Cathrine Rindal Onarheim
Advokat og partner

Onarheim

Rindal Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene barnefordeling/familierett, bistandsadvokat til voldsofre, barnevern, barnebortføring, eiendomstvister, arv- og skifterett, sosialrett samt generell allmenn advokatpraksis.

 
E-post: acro@bergensadvokatene.com