Om oss

Advokatene har vært i virksomhet siden 1989. Selskapet har gjennom en rekke oppdrag for person- og bedriftskunder opparbeidet en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.

Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet, og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging av våre kunder. Det er vår målsetting å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig.

På denne måten sikres og forebygges fremtidige tvister og det skapes trygghet og forutsigbarhet. Dette viser seg ressursbesparende.

Firmaet er konkurransedyktig på pris. Vi tar også oppdrag etter reglene om fri rettshjelp og i enkelte saker kan det gis pris pr. oppdrag.

I alle saker gis oppdragsbekreftelse.

Linker

Advokatforeningens salærveiledning
Salærforskriften
Advokatforeningen
Fri rettshjelp
www.advokatenhjelperdeg.no