Våre standard veiledende priser er som følger:

1.
Første gangs konsultasjon (inntil 30 min.)
(prisen er 1/10 av G = Kr 85 245 ,- pr. 01.05.2013). Formålet med denne konsultasjonen er å kartlegge hvorvidt det foreligger et problem som advokaten kan arbeide videre med.
kr 850,00
 
2.
Veiledende timesats                                
fra kr 1 600 - 1900
Fri rettshjelp timesats pr. d.d.
Kr 945
 
3.
I tillegg tilkommer 25% merverdiavgift.
 
4.

For følgende arbeidsoppgaver kan det avtales forhåndspris:

  • EKTEPAKT
  • TESTAMENT
  • SAMLIVSAVTALE
  • UTSTEDELSE AV SKJØTE
  • OPPRETTELSE AV SKJØTE
 
 
5.
Fritt rettråd / fri sakførsel utføres i samsvar med offentlige salærsatser (pr. dags dato Kr 945) når søknad er innvilget / vil bli innvilget.
 
 
Egenandel utenfor rettergang belastes med
kr 945. Ved rettsak belastes 25 % av
advokatens salær,
maksimalt 5 X kr 945,00 = kr 4 725,00.
Merverdiavgift beregnes ikke av egenandel.
 
 
6.
Advokatenes salærkrav er for øvrig et forhold mellom advokat og klient.