Rettsområder:
 • Barnefordeling
 • Familierett, skifte og økonomisk oppgjør
 • Barnevernrett
 • Bistandsadvokater for voldsofre
 • Arverett
 • Fremmed- og flyktningerett
 • Barnebortføring
 • Forretnings- og selskapsrett
 • Styrearbeid
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Vergeoppdrag
 • Arbeidsrett
 • Sosial- og trygderett
 • Konkurs- og skifterett
 • Alminnelig praksis
 • Mekling og forhandling
Kontakt

Besøksadresse:
C. Sundtsgate 56, 1. etg.

5004 Bergen

(Like ved Tollbodkaien på Nordnes)

Postadresse:

Postboks 910 Sentrum

5808 Bergen

Telefon:

55 55 38 60
 

Telefaks:

55 55 38 70
 

E-Post:

Advokat Anne C. Rindal Onarheim

acro@bergensadvokatene.com

Advokat Knut-Johan Onarheim

kjo@bergensadvokatene.com

Generelle henvendelser

post@bergensadvokatene.com

© 2017 Bergensadvokatene AS

Navn *

E-Post *

Emne

Melding