Rettsområder:
 • Barnefordeling
 • Familierett, skifte og økonomisk oppgjør
 • Barnevernrett
 • Bistandsadvokater for voldsofre
 • Arverett
 • Fremmed- og flyktningerett
 • Barnebortføring
 • Forretnings- og selskapsrett
 • Styrearbeid
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Vergeoppdrag
 • Arbeidsrett
 • Sosial- og trygderett
 • Konkurs- og skifterett
 • Alminnelig praksis
 • Mekling og forhandling