Knut-Johan Onarheim

Knut-Johan Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene forretnings- og selskapsrett, styrearbeid, vergeoppdrag, arverett, familierett / barnefordeling, sosial- og barnevernrett, fremmed- og flyktningerett, arbeidsrett og konkurs- og skifterett. Han er også godkjent mekler.

Advokat/Partner

Anne Cathrine Rindal Onarheim

Anne C. Rindal Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene barnefordeling- og familierett, bistandsadvokat til voldsofre, barnevern, barnebortføring, eiendomstvister, arv- og skifterett, sosialrett samt generell allmenn advokatpraksis.

Advokat/Partner

Please reload

Kontakt

Besøksadresse:
C. Sundtsgate 56, 1. etg.

5004 Bergen

(Like ved Tollbodkaien på Nordnes)

Postadresse:

Postboks 910 Sentrum

5808 Bergen

Telefon:

55 55 38 60
 

Telefaks:

55 55 38 70
 

E-Post:

Advokat Anne C. Rindal Onarheim

acro@bergensadvokatene.com

Advokat Knut-Johan Onarheim

kjo@bergensadvokatene.com

Generelle henvendelser

post@bergensadvokatene.com

© 2017 Bergensadvokatene AS

Navn *

E-Post *

Emne

Melding