Knut-Johan Onarheim

Knut-Johan Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene forretnings- og selskapsrett, styrearbeid, vergeoppdrag, arverett, familierett / barnefordeling, sosial- og barnevernrett, fremmed- og flyktningerett, arbeidsrett og konkurs- og skifterett. Han er også godkjent mekler.

Advokat/Partner

Anne Cathrine Rindal Onarheim

Anne C. Rindal Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene barnefordeling- og familierett, bistandsadvokat til voldsofre, barnevern, barnebortføring, eiendomstvister, arv- og skifterett, sosialrett samt generell allmenn advokatpraksis.

Advokat/Partner

Please reload