Bergensadvokatene as

Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet og vi legger vekt på personlig & hurtig oppfølging av våre kunder! Vår målsetting Er å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig!

Rettsområder

Om oss

Advokatkontoret har vært i virksomhet siden 1989. Selskapet har gjennom en rekke oppdrag for person- og bedriftskunder opparbeidet en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.

 

Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet, og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging av våre kunder. Det er vår målsetting å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig. På denne måten sikres og forebygges fremtidige tvister og det skapes trygghet og forutsigbarhet. Dette viser seg ressursbesparende.

Firmaet er konkurransedyktig på pris. Vi tar også oppdrag etter reglene om fri rettshjelp og i enkelte saker kan det gis pris pr. oppdrag. I alle saker gis oppdragsbekreftelse.​

Advokatene

Ansatt

 Knut-Johan Onarheim

Advokat/Partner

Knut-Johan Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene forretnings- og selskapsrett, styrearbeid, vergeoppdrag, arverett, familierett / barnefordeling, sosial- og barnevernrett, fremmed- og flyktningerett, arbeidsrett og konkurs- og skifterett. Han er også godkjent mekler.

Ansatt

Anne Cathrine Rindal Onarheim

Advokat/Partner

Anne C. Rindal Onarheim arbeider hovedsakelig innenfor områdene barnefordeling- og familierett, bistandsadvokat til voldsofre, barnevern, barnebortføring, eiendomstvister, arv- og skifterett, sosialrett samt generell allmenn advokatpraksis.

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg!