Rettsområder

Prisliste

Rettsområder

  Barnefordeling

 Familierett, skifte og økonomisk oppgjør

  Barnevernrett

  Bistandsadvokater for voldsofre

  Arverett

  Fremmed- og flyktningerett

  Barnebortføring

  Forretnings- og selskapsrett

  Styrearbeid

  Fast eiendoms rettsforhold

  Vergeoppdrag

  Sosial- og trygderett

  Arbeidsrett

  Konkurs- og skifterett

  Alminnelig praksis

  Mekling og forhandling

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg!