Første gangs konsultasjon (inntil 30 min.)

Formålet med denne konsultasjonen er å kartlegge hvorvidt det foreligger et problem som advokaten kan arbeide videre med.(prisen er 1/10 av G = Kr 99 858,- pr. 01.05.2019).

Kr 999,-

Veiledende timesats

Kr 1 700 - 2 100,- + mva

Fri rettshjelp timesats pr. d.d.

Kr 1 040,-

For følgende arbeidsoppgaver kan det avtales forhåndspris:

•EKTEPAKT •TESTAMENT •SAMLIVSAVTALE •UTSTEDELSE AV SKJØTE •OPPRETTELSE AV SKJØTE

Fritt rettråd / fri sakførsel

Utføres i samsvar med offentlige salærsatser når søknad er innvilget / vil bli innvilget.

Kr 1 040,-

Egenandel utenfor rettergang

belastes med kr 1 040. Ved rettsak belastes 25 % av advokatens salær, maksimalt 8 X kr 1 040,00 = kr 8320,00. Merverdiavgift beregnes ikke av egenandel.

Advokatenes salærkrav er for øvrig et forhold mellom advokat og klient.

I tillegg tilkommer 25% merverdiavgift. ​

Please reload

Kontakt

Besøksadresse:
C. Sundtsgate 56, 1. etg.

5004 Bergen

(Like ved Tollbodkaien på Nordnes)

Postadresse:

Postboks 910 Sentrum

5808 Bergen

Telefon:

55 55 38 60
 

Telefaks:

55 55 38 70
 

E-Post:

Advokat Anne C. Rindal Onarheim

acro@bergensadvokatene.com

Advokat Knut-Johan Onarheim

kjo@bergensadvokatene.com

Generelle henvendelser

post@bergensadvokatene.com

© 2017 Bergensadvokatene AS

Navn *

E-Post *

Emne

Melding