Advokatkontoret har vært i virksomhet siden 1989. Selskapet har gjennom en rekke oppdrag for
​person- og bedriftskunder opparbeidet en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.


Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet, og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging av

våre kunder. Det er vår målsetting å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig.


På denne måten sikres og forebygges fremtidige tvister og det skapes trygghet og forutsigbarhet.

Dette viser seg ressursbesparende.


Firmaet er konkurransedyktig på pris. Vi tar også oppdrag etter reglene om fri rettshjelp og i enkelte

saker kan det gis pris pr. oppdrag. 


I alle saker gis oppdragsbekreftelse.​

 

Advokatene er medlem av Den Norske Advokatforening

 

Vi holder til moderne lokaler som er lett tilgjengelig og med gode parkeringsmuligheter.

Kontakt

Besøksadresse:
C. Sundtsgate 56, 1. etg.

5004 Bergen

(Like ved Tollbodkaien på Nordnes)

Postadresse:

Postboks 910 Sentrum

5808 Bergen

Telefon:

55 55 38 60
 

Telefaks:

55 55 38 70
 

E-Post:

Advokat Anne C. Rindal Onarheim

acro@bergensadvokatene.com

Advokat Knut-Johan Onarheim

kjo@bergensadvokatene.com

Generelle henvendelser

post@bergensadvokatene.com

© 2017 Bergensadvokatene AS

Navn *

E-Post *

Emne

Melding